Cẩm nang Đông y - Tẩm quất người mù Hà Nội

10/09/2023 Administrator
Tẩm quất Điểm Dicang → Chữa miệng vẹo và chảy nước dãi
10/09/2023 Administrator
Tẩm quất Điểm Zanzhu → giảm mỏi mắt
10/09/2023 Administrator
Tẩm quất Thủy huyệt → Chữa hôn mê, ngất
10/09/2023 Administrator
Tẩm quất Huyệt Mai Trọng → chữa đau đầu chóng mặt
10/09/2023 Administrator
Tẩm quất Điểm Qucha → chữa đau đầu và sổ mũi
10/09/2023 Administrator
Tẩm quất Điểm Chengguang → Chữa đau đầu và viêm mũi
10/09/2023 Administrator
Tẩm quất Chuanxi Point → Chữa đau đầu và đau tai
10/09/2023 Administrator
Tẩm quất Huyệt giao tôn → điều trị chứng đau nửa đầu hiệu quả