Yêu cầu cơ bản đối với kỹ thuật xoa bóp

Ngày đăng: 22/10/2022
Yêu cầu cơ bản của kỹ thuật hay còn gọi là phương pháp massage là kéo dài, mạnh mẽ, đều, nhẹ nhàng và thẩm thấu

Tham khảo Yêu cầu cơ bản của kỹ thuật massage


Yêu cầu cơ bản của kỹ thuật hay còn gọi là phương pháp massage là kéo dài, mạnh mẽ, đều, nhẹ nhàng và thẩm thấu.
Tính bền bỉ có nghĩa là một kỹ thuật duy nhất có thể hoạt động liên tục, không bị gián đoạn trong một khoảng thời gian nhất định, không mệt mỏi;

yeu-cau-co-ban-doi-voi-ky-thuat-xoa-bop

Sức mạnh có nghĩa là sức mạnh, không thể sử dụng vũ lực và bạo lực, và đó là một lực rất khéo léo; tính đồng nhất là nhịp điệu, tốc độ, áp suất, v.v. có thể được giữ đồng đều; mềm có nghĩa là kỹ thuật nhẹ nhưng không nổi, nặng nhưng không trì trệ, mềm có độ cứng và thép trong mềm; xuyên thấu có nghĩa là kỹ thuật có sức xuyên thấu, có thể xuyên qua da và xâm nhập vào bên trong. Có thể đến mô và nội tạng sâu.